Project omschrijving

Talentmanagement

Daywize Cloud gaat uit van de werkwijze van jouw organisatie. Met onze flexibele functionaliteiten op het gebied van doelen stellen, feedback geven en uitvragen, gesprekscylus en opleiden en trainen configureren we samen het instrumentarium dat jullie willen hanteren. Vanuit onze ervaring stellen wij of onze servicepartners soms kritische vragen over de toepassing van instrumenten en wijzen je er op als we denken dat het effectiever of beter kan. We zijn af en toe wat eigenwijs, maar handelen altijd vanuit de ambitie om de HR-functie nog beter te maken zodat jullie managers en medewerkers optimaal ondersteund worden. Hieronder een voorbeeld hoe talentmanagement er bij jouw organisatie uit zou kunnen zien.

Maak kennis met Veronique, Daan, Susan, Carine en Crista

Veronique is extern HR adviseur bij een Daywize servicepartner. Eind vorig jaar heeft Daan, de leidinggevende van de afdeling ICT van één van haar klanten, bij haar aangeklopt. Hij wil zijn team professionaliseren. Samen met Daan heeft zij gekeken hoe ze met de inzet van een aantal HR-instrumenten de ICT afdeling hierbij kan helpen. De kern bestaat uit het gezamenlijk stellen van doelen, het creëren van een continu verbetercultuur door de introductie van feedback, het beoordelen van prestatie en potentieel en het aanbieden van een op de afdeling toegesneden opleidings-, begeleidings-, en ontwikkelaanbod.

Daan is leidinggevende van de afdeling ICT. Hij heeft een nieuw team dat de ambitie heeft de afdeling weer op de kaart te zetten. In een sessie die begeleid werd door Veronique heeft hij op basis van een door haar aangereikte methodiek samen met zijn team een 2-jarenplan gemaakt over hoe ze de afdeling kunnen professionaliseren. Het resultaat van dit plan zet hij met behulp van teamdoelstellingen in Daywize Cloud. Vervolgens wijst hij de verschillende doelstellingen toe aan de betreffende medewerkers.

Susan is programmeur en één van die nieuwe ambitieuze medewerkers. Ze werkt de teamdoelstellingen die Daan haar heeft toegewezen uit in concrete acties en vult deze aan met haar persoonlijke ontwikkelingsdoelen en acties waarvan ze de voortgang in de tweewekelijkse bila met Daan wil bespreken.

Carine is developer en vindt het heel fijn om met Susan samen te werken. Ze geeft haar een ‘Top’ waarin ze dit laat blijken. In het projectoverleg had Carine echter graag gezien dat Susan het positieve financiële resultaat van hun laatste project had benoemd. Dit geeft ze Susan als ‘Tip’ mee. Van te voren heeft Carine het ondersteunende filmpje gekeken over de do’s en don’ts van het geven en ontvangen van feedback.

Susan heeft een project gedraaid voor een externe klant. Aan het einde stuurt ze de opdrachtgever een digitaal evaluatieformulier. Ze vraagt ook haar naaste collega’s 2x per jaar feedback uit. Susan krijgt op haar dashboard meldingen van de input van de klant, haar collega’s en de ‘Tips en Tops’ van Carine en anderen. Deze kan ze ook terugvinden onder haar profiel. Door het geven en uitvragen van feedback dragen Carine en Susan bij aan de ‘continu verbetercultuur’ die ze als afdeling nastreven. Op deze manier helpen ze elkaar om de (team)doelen te bereiken.

Veronique heeft samen met Daan een speciaal op het team afgestemd ontwikkelaanbod vastgesteld en ingericht in de Daywize Cloud Academy. Als bouwstenen gebruikt ze de kwalificaties en competenties van de functies van de afdeling zoals deze beschreven zijn in het functiegebouw aangevuld met ontwikkelmogelijkheden die de gewenste professionalisering ondersteunen. Het ontwikkelaanbod is een mix van te volgen opleidingen, nieuwe taken of verantwoordelijkheden binnen de functie, projecten of coaching. Het externe leeraanbod heeft de Daywize servicepartner ingekocht bij preferred suppliers met een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Daan beoordeelt zijn teamleden op basis van prestatie en potentieel (HR3P-methode) en krijgt hiermee een visueel overzicht van de samenstelling van zijn team. Daarnaast kan hij in het loopbaanprofiel overzichtelijk zien hoe een teamlid scoort op de benodigde kwalificaties vanuit de functie, de feedback en de beoordeling. Met alle collega’s maakt Daan afspraken over opleiding, begeleiding en ontwikkeling. Met de high potentials en de underperformers plant hij extra gesprekken om de voortgang te monitoren.

Susan heeft een gesprek met Daan gehad. Ze mag scrummaster worden! Ze krijgt er nieuwe taken bij, mag een SCRUM opleiding gaan volgen en gaat coaching krijgen van een collega die al scrummaster is. Ze legt deze afspraken zelf vast in het Persoonlijk OntwikkelPlan (als onderdeel van haar actieplan) en zoekt en boekt via de Daywize Cloud Academy de betreffende SCRUM opleiding. Als ze akkoord is gegaan met de voorwaarden wordt de boeking in de workflow ter goedkeuring digitaal aangeboden aan Daan. Deze gaat akkoord.

Crista is de opleidingsadviseur die voor Daywize servicepartners opleidingen en trainingen inkoopt en online leeromgevingen en academies inricht. In opdracht van Veronique heeft ze dit ook voor de afdeling ICT gedaan. Daarnaast coördineert ze de opleidingsadministratie. Naar aanleiding van de boeking van Susan en de goedkeuring van Daan laat ze een opleidingsovereenkomst maken, zorgt er voor dat deze digitaal ondertekend wordt, in het digitaal dossier van Susan terecht komt en de boeking doorgezet wordt naar de externe opleider. In het geval van incompany trainingen coördineert ze ook de opleidingsadministratie (het beheren van inschrijvingen en digitale presentielijsten, het versturen van evaluatieformulieren en het genereren en toevoegen van certificaten en kwalificaties aan het e-portfolio).

Zelf doen of uitbesteden?

In de bovenstaande Employee Journey zijn de activiteiten per rol beschreven. Wij zien steeds vaker dat bepaalde rollen door één van onze gespecialiseerde servicepartners worden uitgevoerd. In dit voorbeeld de rollen externe HR-adviseur, opleidingsadviseur en opleidingsadministratie. Met Daywize Cloud krijg je dus niet alleen toegang tot een state-of-the-art HR systeem maar ook toegang tot ons professionele partnernetwerk!

Naar Employee Journey Instroom