Talentmanagement

Daywize Cloud gaat uit van de werkwijze van jouw organisatie. Met onze flexibele functionaliteiten op het gebied van doelen stellen, feedback geven en uitvragen, gesprekscylus en opleiden en trainen configureren we samen het instrumentarium dat jullie willen hanteren. Vanuit onze ervaring stellen wij of onze servicepartners soms kritische vragen over de toepassing van instrumenten en wijzen je er op als we denken dat het effectiever of beter kan. We zijn af en toe wat eigenwijs, maar handelen altijd vanuit de ambitie om de HR-functie nog beter te maken zodat jullie managers en medewerkers optimaal ondersteund worden. Hieronder een voorbeeld hoe talentmanagement er bij jouw organisatie uit zou kunnen zien.

Maak kennis met Veronique, Daan, Susan, Carine en Crista

Veronique is extern HR adviseur bij een Daywize servicepartner. Eind vorig jaar heeft Daan, de leidinggevende van de afdeling ICT van één van haar klanten, bij haar aangeklopt. Hij wil zijn team professionaliseren. Samen met Daan heeft zij gekeken hoe ze met de inzet van een aantal HR-instrumenten de ICT afdeling hierbij kan helpen. De kern bestaat uit het gezamenlijk stellen van doelen, het creëren van een continu verbetercultuur door de introductie van feedback, het beoordelen van prestatie en potentieel en het aanbieden van een op de afdeling toegesneden opleidings-, begeleidings-, en ontwikkelaanbod.