Project omschrijving

Instroom

Daywize Cloud gaat uit van de werkwijze van jouw organisatie. Met onze flexibele workflowtool configureren we samen de processen zoals jullie deze willen doorlopen. We stellen soms kritische vragen over de inrichting van de processen en wijzen je er op als we denken dat het sneller, effectiever of beter kan. We zijn af en toe wat eigenwijs, maar handelen altijd vanuit de ambitie om de HR-functie nog beter te maken zodat jullie managers en medewerkers optimaal ondersteund worden. Hieronder een voorbeeld hoe een instroomproces er uit zou kunnen zien.

Maak kennis met Veronique, Daan, Kristel, Theo en Dave

Veronique is HR manager. Drie jaar geleden heeft ze een nieuw functiegebouw ingevoerd. Alle functies zijn beschreven en van een salarisschaal voorzien. Veronique heeft er destijds voor gekozen om in de functiebeschrijving op te nemen wat iemand doet binnen de functie (taakbeschrijving), wat je hiervoor nodig hebt (kwalificaties en competenties) en wat hiervan het resultaat is (resultaatgebieden). Met de invoering van Daywize Cloud is het functiegebouw in de applicatie ingericht. Veronique heeft toen ook een aantal vaak voorkomende vacatureteksten opgevoerd.

Daan is leidinggevende van de afdeling ICT. Binnen zijn afdeling is afgelopen maand een medewerker uitdienst gegaan. Daan heeft voldoende formatieruimte om een nieuwe medewerker te werven. Daan klikt bij ‘Acties’ op de knop ‘Indienen vacature’, selecteert de functie Consultant en vult gegevens aan. Als Daan dat wil kan hij de door Veronique vooraf ingevulde standaard vacaturetekst van de functie Consultant aanpassen, daarna dient hij de aanvraag in.

Kristel is recruiter. Zij krijgt een taak binnen om de door Daan ingediende vacature te beoordelen. Ze keurt de vacature goed, waardoor deze automatisch op hun werken-bij website wordt geplaatst. Ze zet de vacature vanaf hier door naar de gekozen wervingskanalen.