Wij trekken samen met u op volgens de principes van co-makership en co-creatie

Co-makership wordt gedefinieerd als de opbouw van een lange termijn relatie tussen klant en leverancier op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen. Het doel is wederzijds voordeel. Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

Het doel van co-makership is winstgevendheid en continuïteit voor beide partijen.

Wij professionaliseren uw HR-functie door het stroomlijnen van uw processen en systemen. En adviseren u op basis van onze ervaring over de belangrijkste succesfactor: een wijze van organiseren en professioneel gedrag dat past bij een toekomstbestendig dienstverleningsconcept voor HR.

  • Kwaliteit
  • Kosten
  • Flexibiliteit
  • Leveringsbetrouwbaarheid
  • Expertise
  • Minder fouten
  • Lagere integrale kosten
  • Flexibiliteit in mix en volume
  • Tijdige levering
  • Innovatie

Investeren doe je samen!

Alleen als wij aan de bovengenoemde eisen kunnen voldoen, worden we als verlengstuk van onze klanten gezien. En alleen als wij worden gezien als verlengstuk door de klant zullen wij hier ook naar handelen. Immers, alleen dan is winstgevendheid en hiermee continuïteit voor ons een reëel vooruitzicht. De eisen die onze klanten aan ons mogen stellen zijn hoog. Om hieraan te kunnen voldoen moeten wij veel tijd en geld in onze bedrijfsvoering investeren.

We gaan voor de lange termijn!

Er zal daarom iets tegenover die eisen moeten staan. De tegenprestatie van onze (potentiële) klanten bestaat uit: een lange termijn contract (1), een ontwikkelprogramma gekoppeld aan zichtbare toekomstige afnameplannen (2) en een set van voorwaarden waarbij de rechten en plichten van beiden partijen in balans zijn (3).