Leveringsvoorwaarden Daywize

Daywize hanteert voorwaarden die zijn toegespitst op het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van ICT. Wij hanteren de ‘Nederland ICT Voorwaarden’ zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840 en een aantal ‘Aanvullende voorwaarden Daywize’. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden. De meest recente versies zijn via de onderstaande buttons te downloaden.

Nederland ICT Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden Daywize