De meest gestelde vragen

In het voortraject zijn er vragen die vaak terugkomen. Wij hebben ze overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Inventarisatie & Implementatie

Omdat rollen, workflows, templates en veel andere zaken configureerbaar zijn kunnen veruit de meeste organisaties prima uit de voeten met de standaard van Daywize Cloud. En we ontwikkelen continu door. Veel van de gevestigde partijen ontwikkelen old skool en releasen 1 of 2 keer per jaar. Wij werken agile. Scrum is een raamwerk binnen de ‘Agile’ projectaanpak. Agile betekent letterlijk lenig of behendig. Het staat voor het ontwikkelen van software in korte, overzichtelijke periodes die vaak niet langer dan een maand duren. Deze periodes noemen wij sprints en zijn als het waren kleine projecten. Samen met onze klanten en partners kijken we waar de behoefte ligt en springen met korte sprints hier op in. Op deze manier kunnen we Daywize Cloud beter en sneller aanpassen aan specifieke eisen of ontwikkelingen in de markt.

Voor hele grote klanten en/of branchespelers is het mogelijk om maatwerk door ons te laten ontwikkelen. Hier zijn kosten aan verbonden. Je krijgt in dit geval een eigen omgeving en betaalt naast de kosten voor het ontwikkelen van het maatwerk en de reguliere licenties extra kosten voor de hosting en het beheer van de eigen omgeving.

Flexibiliteit is een van onze kernwaarden
Ook onze implementatiemethodiek is dus flexibel. Zo bepalen we samen met de projectleider vanuit de klant in welke volgorde we de modules inrichten, met welke modules er live wordt gegaan en welke modules we later uitrollen. Uiteraard adviseren wij hierin. Doorgaans worden eerst de modules ‘Indienst’, ‘Uitdienst’, ‘MSS-mutaties’, ‘ESS-mutaties’ en ‘Verlof’ live gebracht. Daarna worden de overige modules uitgerold.

De implementatie wordt gestart met een kick-off waarin we door het projectplan lopen, een toelichting geven op de uitgangspunten, afspraken met elkaar maken en wederzijdse verantwoordelijkheden bespreken. Ook worden de workshops ingepland. We starten met algemene inrichting van zaken als afdelingen en rollen en gaan dan aan de slag met de verschillende modules. We doen de implementatie in een acceptatieomgeving. Zodra de inrichting akkoord is en de Opdrachtgever voor decharge tekent, wordt de inrichting overgezet naar de productieomgeving.

De jaarlijkse kosten voor Daywize Cloud zijn afhankelijk van de volgende factoren:

Daywize CloudStandardCustom
Aantal users
Van toepassing zijnde staffel
Afname aantal modules
Beheer en onderhoud eigen omgeving

Indien van toepassing kunnen hier de volgende extra jaarlijkse kosten bijkomen:

Daywize CloudStandardCustom
Onderhoud koppelingen
Licenties Locatienet
Extra opslagcapaciteit (> 10 GB)
Extra geheugencapaciteit
On-premise hosting & onderhoud

Samen kijken we welke posten van toepassing zijn.

De eenmalige kosten voor Daywize Cloud bestaan uit de volgende posten:

Daywize CloudStandardCustom
Inrichten organisatie en positiemanagement
Configureren aantal modules
Opleiden key-users
Projectmanagement
Technisch inrichten klantspecifieke omgeving
Realiseren maatwerk (inclusief FO en testen)

Indien van toepassing kunnen hier de volgende extra posten bijkomen:

Daywize CloudStandardCustom
Realiseren maatwerkkoppelingen
Conversie uit andere systemen
Schaduwdraaien (bij afname Daywize Payroll)
Herontwerp personeelsprocessen (consultancy)
Ondersteunen uitvoering testplan (consultancy)
Inrichten maatwerkrapportages (consultancy)
Begeleiden live-gang (consultancy)

Samen kijken we welke posten van toepassing zijn.

Het converteren van gegevens is een project op zich. Samen bepalen wij welke gegevenssets naar Daywize Cloud geconverteerd dienen te worden. Als historische gegevens op een andere wijze nog te raadplegen zijn adviseren wij om geen historie mee te nemen. Dit scheelt een hoop onnodige kosten en na live-gang wordt automatisch weer historie opgebouwd binnen Daywize Cloud. Standaard gaan wij daarom uit van een conversie van slechts de actuele stam gegevens. Aangezien de kosten voor de conversie van gegevens vanuit huidige systemen naar Daywize Cloud van een veelvoud van factoren afhankelijk zijn (aantal bronsystemen, kwaliteit van de data, faciliteiten om data te kunnen exporteren, beschikbare dataformats, etc.), vindt deze altijd plaats op basis van nacalculatie.

Wij bevelen aan om altijd 3 schaduwruns te draaien. Wanneer wij hierbij moeten ondersteunen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Het alternatief is dat er slechts een steekproef wordt getrokken van de proefstroken.

Wij hanteren een plan van aanpak systeemimplementatie dat ontwikkeld is door Ernst & Young. De stappen in deze aanpak worden ondersteund door een online projecttool waar zowel de klant als wij gebruik van maken. Het grote voordeel is dat hierdoor communicatie rondom onderwerpen gegroepeerd worden en niet in allerlei losse mailtjes zitten. Zo houden we gezamenlijk goed zicht op de voortgang.

Testwerkzaamheden en de realisatie van maatwerk worden ondersteund met de door ons ontwikkelde service-app: deze applicatie gebruiken we o.a. voor onze supportwerkzaamheden, maar ook om volledig geïntegreerd met het platform een SCRUM-cyclus te kunnen doorlopen.

Legal & Quality Assurance